POSOLSTVO NÁRODOM


Vážení ľudia dobrej vôle, vážení bratia a sestry.

Vedzte, že pred Bohom sme si všetci rovní, jedna skupina ľudí je povýšená nad ostatnými, je to len klamlivá iluzijna predstava niekoľkých ľudí ťažko chorých a nešťastných na svojich dušiach.

S tým, ako si teraz obzvlášť túto veľmi hmatateľnú skutočnosť čím ďalej tým viac z nás uvedomuje, postupne a nevyhnutne prichádza opäť obdobie hojnosti a mieru pre všetkých. Prichádza obdobie, kedy sú zhubné plány mocných, chorých postupne ukončené a následne znova prichádza k obnoveniu poriadku na planéte zem založenej na rovnosti a bratstve, bez manipulácie a podpásového premúdrelého jednania s vidinou čisto len vlastného prospechu nie len na úkor obyčajných ľudí, ale aj na úkor zvierat, rastlín a všetkých týchto vzácnych obyvateľov našej planéty.

Práve teraz dochádza k tomu, že prvé národy sa postupne zbavujú svojich závislosti na niekoľkých súkromných bankových karteloch patriacich niekoľkým nemocným a stavia ich pred spravodlivosť za zneužitie svojich právomoci verejného činiteľa. Tí, ktorí dali svoj mandát k spravovaniu svojho štátu. Práve teraz začínajú s obnovou svojich nádherných krajín, ktoré zdedili od svojich predkov a ktoré majú povinnosť odovzdať svojim synom a vnukom v stave hojnosti, mieri a bezpečia.

Vďaka vedomiu tejto zodpovednosti sa ľudia postupne prebúdzajú k životu vo vzájomnej spolupráci a podpory, pričom tento náš spoločný medzinárodný projekt zrodený v duchovnom srdci Európy, je tohto faktu prirodzeným plodom. Teraz dochádza nevyhnutne k silnej potrebe vzájomnej podpory k tvorbe konceptu spoločnosti v ľudskej pravde, stojacej na pilieroch bratskej lásky medzi všetkými národmi nie len Európy, ale aj medzi národmi a ľudmi celého sveta navzájom.

Preto vy, ľudia dobrej vôle, bez ohľadu na náboženskú príslušnosť a vieru, vitajte vo svete, kde už niet viac miesta pre chamtivú, bezohľadnú a sebeckú krutosť, ale pre súcit, vzájomnú úctu, rešpekt a vzájomnú službu, prinášajúcu ako jediný z princípov prirodzenú hojnosti všetkým.

Boh nám žehnaj k tomu, aby sme sa poučili z minulosti, naložili svojimi životmi správne, našli silu a odvahu ísť vždy po ceste pravdy a nikdy z nej už viac nezíst.