VÍZIA SYNERGICKEJ SPOLUPRÁCE

Vízia jednotnej podpory so zachovaním národnej rozmanitosti s ohľadom na synergickú medzinárodnú spoluprácu, je princíp, vďaka ktorému každý zo zúčastnených národov, ktorý sa zúčastní na tejto tímovej práci víjde ako víťaz.

Čím ďalej tým väčšie množstvo ľudí veľmi vníma skutočnosť, že v dnešnom kosmopolitnom svete, už nie je naďalej prijateľné tolerovať situáciu, kedy jeden alebo skupina vyvolených štátov, či subjektov, je v rámci akejkoľvek ideologie nadriadená ostatným, tolerancia tejto nerovnováhy nielen v Európe, ale i v celom  súčasnom  svete je príčinou všetkých konfliktov a kríz na všetkých úrovniach života celej ľudskej spoločnosti.

Z tohto hľadiska je zachovanie tradičného národného duchovného a kultúrneho dedičstva každého zo štátov Európy a ich vzájomnej spolupráce prirodzenou nutnosťou a zároveň výzvou všetkým ľuďom dobrej vôle.