WIZJA SYNERGICZNEJ WSPÓŁPRACY

Wizja zjednoczonego wsparcia przy zachowaniu różnorodności narodowej w celu synergicznej współpracy międzynarodowej jest zasadą, zgodnie z którą każdy z krajów uczestniczących w tej pracy zespołowej wyłania się jako zwycięzca.

Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym kosmopolitycznym świecie nie można już tolerować sytuacji, w której jedno lub kilka wybranych państw lub podmiotów jest lepsza od innych w jakiejkolwiek ideologii, tolerancja tego braku równowagi nie tylko w Europie, ale nawet w dzisiejszym całym świecie jest przyczyną wszelkich konfliktów i kryzysów na wszystkich poziomach życia całego społeczeństwa ludzkiego.

Z tego punktu widzenia zachowanie tradycyjnego narodowego dziedzictwa duchowego i kulturowego każdego z krajów europejskich i ich wzajemna współpraca jest naturalną koniecznością, a jednocześnie wyzwaniem dla wszystkich ludzi dobrej woli.