PRZESŁANIE DO NARODÓW

Drodzy ludzie dobrej woli, drodzy bracia i siostry. Wiedzcie, że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem, jedna grupa ludzi jest wyniesiona ponad inne, to tylko zwodnicza iluzja kilku osób poważnie chorych i nieszczęśliwych w swoich duszach.

Ponieważ coraz więcej z nas zdaje sobie teraz sprawę z tego bardzo namacalnego faktu, okres obfitości i pokoju dla wszystkich stopniowo i nieuchronnie powraca. Przychodzi czas, kiedy zgubne plany potężnych, chorych są stopniowo kończone, a potem następuje przywrócenie porządku na planecie Ziemi w oparciu o równość i braterstwo, bez manipulacji i podstępnie mądrego działania, z wizją czysto korzyści własnej nie tylko ze szkodą dla zwykłych ludzi, ale także kosztem zwierząt, roślin i wszystkich tych cennych mieszkańców naszej planety.

W tej chwili pierwsze narody stopniowo pozbywają się zależności od kilku prywatnych karteli bankowych należących do kilku potentatów i stawiają je przed wymiarem sprawiedliwości za nadużywanie swoich uprawnień jako funkcjonariuszy publicznych. Ci, którzy udzielili pozwolenia do zarządzania swoim państwem. W tej chwili zaczynają przywracać swoje piękne ziemie, które odziedziczyli po swoich przodkach i które mają obowiązek przekazać swoim synom i wnukom w stanie dostatku, pokoju i bezpieczeństwa.

Świadomi tej odpowiedzialności ludzie stopniowo budzą się do życia we wzajemnej współpracy i wsparciu, a ten nasz wspólny międzynarodowy projekt, zrodzony w duchowym sercu Europy, jest tego naturalnym owocem. Obecnie istnieje nieunikniona silna potrzeba wzajemnego wsparcia, aby stworzyć koncepcję społeczeństwa opartą na prawdzie ludzkiej, opartą na filarach braterskiej miłości między wszystkimi narodami nie tylko Europy, ale także między narodami i ludźmi na całym świecie.

Dlatego wy ludzie dobrej woli, bez względu na religię i przekonania, witajcie w świecie, w którym nie ma już miejsca na chciwe, lekkomyślne i samolubne okrucieństwo, ale na współczucie, wzajemny szacunek, szacunek i wzajemną służbę, niosąc za jedną z zasad naturalne dostatek dla wszystkich.

Niech Bóg błogosławi nas, abyśmy wyciągali wnioski z przeszłości, ładowali nasze życie we właściwy sposób, znajdowali siłę i odwagę, aby zawsze podążać ścieżką prawdy i nigdy więcej z niej nie zboczyć.