POSELSTVÍ NÁRODŮM


Vážení lidé dobré vůle, vážení bratři a sestry. 

Vězte, že před Bohem jsme si všichni rovni a pojetí, že jeden národ, jedna skupina lidí je povýšená nad ostatní, je pouze mylnou iluzorní představou několika na duši těžce nemocných a nešťastných lidí.

S tím, jak si tuto, zvláště nyní, velmi hmatatelnou skutečnost čím dál tím víc z nás uvědomuje, postupně a nevyhnutelně přichází opět doba hojnosti a míru pro všechny. Přichází doba, kdy jsou zhoubné plány mocných nemocných postupně ukončeny a následně znovu dochází k obnovení pořádku na planetě zemi založené na rovnosti a bratrství, bez manipulace a podpásového, vychytralého jednání s vidinou čistě vlastního prospěchu nejen na úkor obyčejných lidí, ale i na úkor zvířat, rostlin a všech těchto vzácných obyvatelů naší planety.

Právě nyní dochází k tomu, že první národy, se postupně zbavují svých závislostí na několika soukromých bankovních kartelech patřícím několika nemocným a staví před spravedlnost za zneužití svých pravomocí veřejných činitelů ty, kterým dali svůj mandát k spravování svých zemí. Právě nyní začínají s obnovou svých nádherných zemí, které zdědili od svých předků a které mají povinnost předat svým synům a vnukům ve stavu hojnosti, míru a bezpečí.

Díky vědomí této zodpovědnosti se lidé postupně probouzejí k životu ve vzájemné spolupráci a podpory, přičemž tento náš společný mezinárodní projekt zrozený v duchovním  srdci Evropy, je tohoto faktu přirozeným plodem. Nyní dochází nevyhnutelně k silné potřebě vzájemné podpory v tvoření konceptu společnosti vpravdě lidské, stojící na pilířích bratrské lásky mezi všemi národy nejen Evropy, ale i mezi národy a lidmi celého světa navzájem.

Proto vy, lidé dobré vůle, bez ohledu na náboženskou příslušnost a víru, vítejte ve světě, kde již není více místo pro chamtivost a bezohlednou a sobeckou krutost, ale pro soucit, vzájemnou úctu, respekt a vzájemnou službu, přinášející jako jediný z principů přirozenou hojnost všem. 

Bůh nám žehnej k tomu, abychom se poučili z minulosti, naložili se svými životy správně, našli sílu a odvahu jít vždy po cestě pravdy a nikdy z ní už více nesešli.