A SZUPERIGÁNYOK MEGÚJÍTÁSA

1. RÉSZ

BEVEZETÉS

Pojem "domov" má pro každého z nás velmi individuální význam. Pro někoho je to dům či byt, pro někoho domovina - země, kde žije nebo se narodil. Pro někoho to dokonce může znamenat blízkou osobu, ať už se nachází kdekoliv. O náš domov přirozeně pečujeme. Máme ale morální povinnost pečovat i o naši vlast a národ tak, aby nám tento organizovaný celek sloužil a zlepšoval naše životní podmínky. Je nepochybné, že si svůj domov musíme chránit. Zároveň musíme rozlišovat vůli tak činit a mít k tomu potřebné schopnosti.

V současnosti jsme však pod nátlakem bezohledné moci průmyslové, ekonomické, bankovní a technologické globalizace. Je to v podstatě fašismus, který vytváří umělou závislost celého fungování světa. Nacházíme se v atmosféře totálního popření svobody jedince, národa i státu, a tak je tento globální fašismus naším úhlavním nepřítelem.

Neustále jsou nám podsouvány lži o skutečném stavu věcí, ať už se jedná o politiku, náboženství, ekologická témata a jiné. Neustále nás někdo jako lidi rozděluje, až ztrácíme pojem o základních hodnotách, nezbytných pro život. Tento nepřítel nám vnucuje různé systémy závislosti s touhou řídit a plně nás ovládat. Jedná se o novodobé otrokářství.

Tohoto otroka z nás dělají globalisté, kteří si chtějí přivlastnit moc nad námi a nad vším, co je k životu potřebné. Vytvářejí závislost na nich a na zdrojích, kterých se zmocnili na úkor druhých. K tomu všemu si nyní chtějí přivlastnit i naše vědomí, ovládat ho a nařizovat nám, co smíme a co nesmíme.

Současnost nám ukazuje, že globalisté ovládají státy prostřednictvím moci zkorumpovaných politických stran podvodným systémem pseudo-demokratických voleb. Prostřednictvím politických stran ovládají moc zákonodárnou. Mocí zákonodárnou ovládají zákony a vytváří tím moc nad lidmi a celý tento fašistický systém. Udržují tím ono novodobé otrokářství.

V čem tedy spočívá řešení tohoto problému? Zjevně je potřebné odebrat globalistům nadnárodní (nadstátní) vliv nad zákonodárnou mocí. Ne globalistům, ale lidem má patřit zákonodárná moc. Řešením je proto občanské referendum, které vrací zákonodárnou moc pouze do rukou občanů suverénní země.

Výkonná moc (tedy služebníci státu, nikoliv vládnoucí sekta) musí být odborníci. Podléhají občanské Ústavě a občanům jako moci nejvyšší. Musí vykonávat službu pro občany s plnou trestní i hmotnou odpovědností. To znamená, že neexistuje žádná imunita.

"Když vykonáváš povinnost dobře pro všechny, nemáš se čeho bát. Když ale zneužiješ své postavení pro svůj nebo cizí prospěch, musíš být hmotně a trestně odpovědný jako každý z nás."

Proto musí být opravdu dobře sepsaná občanská Ústava jako neporušitelný nástroj občanů, národa i státu. Je to stejný princip jako Desatero. Naším principem je zákonodárná vůle lidu a lid proto musí vědět:

  1. Co chceme - náš cíl

  2. Odborně postavený plán pro dosažení cíle

  3. RealizaceCÍL

Cílem je vytvoření silného, soběstačného a suverénního národního státu.

Z tohoto důvodu jsme zde v České republice zpracovali projekt Občanského referenda, jehož obsahem je:

1. Návrh nové občanské Ústavy a zákonů, kterých má být co nejméně a mají být srozumitelné všem.

2. Reformu státu i společenského systému, včetně ekonomické reformy, která má zavést soběstačnost suverénního národního financování.

3. Projekt sociálního bezpečí pro každého občana prostřednictvím občanského důchodu (renty) ze zisku státu. Nejedná se však o globalistický plán nepodmíněného příjmu na bankovní dluh, ale přesný opak.

4. Reformu celého systému suverénního hospodářství, zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, školství i princip národní banky.

5. Ochrana občanské společnosti před manipulativním vlivem medií či reklamy sloužící globalistům a korporacím.

6. Plán postupu a změn celého politického systému přeměnou na občanský stát, vedený odborníky, nikoliv zkorumpovanými politiky. Tento občanský stát jednoznačně označuje politické strany za zájmové organizace cizí moci, zvůle a korupce. Politické zájmové skupiny a politické neziskové organizace hodláme Ústavou zakázat.ZÁVĚR I. ČÁSTI

Tento výstup jsme zpracovali pro účely mezinárodní spolupráce národů v projektu Svatováclavských legií s názvem SEN - Suverénní Evropské národy.

25 programových bodů celkové reformy pro obnovu národní suverenitu naleznete na www.referendum-csr.cz pod odkazem "Program".

Jejich shrnutí je uvedeno ve druhé části tohoto příspěvku, který momentálně připravujeme.

Po zavedení plné přímé demokracie, reforem, vlády trestně i hmotně odpovědných odborníků, návratu zákonodárné moci občanů a zemského systému bude následovat také zrušení systému politických stran, který je pro efektivní řízení státu překážkou.


Hlavní koordinátor Referenda ČSR

Jindřich Tichý