VIZE SYNERGICKÉ SPOLUPRÁCE


Vize jednotné podpory se zachováním národní rozmanitosti, s ohledem na synergickou mezinárodní spolupráci, je princip díky kterému každý ze zúčastněných národů účastných na této týmové práci vyjde jako vítěz.

Čím dál tím větší množství lidí velmi vnímá skutečnost, že v dnešním kosmopolitním světě, už není nadále přijatelné nadále tolerovat situaci, kdy jeden  anebo skupina vyvolených států, či subjektů, je v rámci jakékoliv ideologie nadřazená ostatním a diktuje si podmínky jen pro ně výhodné na úkor svobody, míru a prosperity ostatních, tolerance této nerovnováhy nejen v Evropě, ale i v celém současném světě je příčinou veškerých konfliktů a krizí na všech úrovních života celé lidské společnosti.

Z tohoto hlediska je zachování tradičního národního duchovních a kulturního dědictví každého ze států Evropy a jejich vzájemné spolupráce přirozenou nutností a zároveň výzvou všem lidem dobré vůle.